Domki Promyk...
tu czas wolniej płynie..

Kontakt z ośrodkiem Domki Promyk w Mrzeżynie
503 096 740
Domki Promyk na facebooku
Domki Promyk w Mrzeżynie
RODO - zgoda na przetwarzanie danychZgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem Twoich danych jest: TRANS-POL S.C Z. STOLARCZYK-WASZCZUK, A.WASZCZUK z siedzibą w Gryficach 72-300,ul. Niekładzka 10a, tel. kontaktowy: 91 384 49 95.
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres mailowy: inspektor@transpolauto.pl

Masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
- wycofania wyrażonej zgody z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub drogą mailową - złożenia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Organu Nadzorczego), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do realizacji wymienionych wyżej celów.

Domki Promyk w Mrzeżynie, © wszelkie prawa zastrzeżone 2016
projekt: Romero67
wizyt na stronie

Valid XHTML 1.0 Transitional

Darmowy licznik odwiedzin